Saturday, 31/07/2021 - 06:17|
Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV) Trường THCS An Khánh HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AN KHÁNH

PHÒNG GD VÀ ĐT ĐẠI TỪ
TRƯỜNG THCS AN KHÁNH
Số: 14 /QĐ-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Khánh, ngày 03 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV)

Trường THCS An Khánh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AN KHÁNH

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 30/01/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch bệnh ở người huyện Đại Từ xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do virus
Corona mới (nCoV) trên địa bàn huyện Đại Từ;
Căn cứ Công văn số 128/SGDĐT-CTTT ngày 31/01/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của virus Corona (nCoV);
Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-PGDĐT ngày 31/01/2020 của Phòng GD và ĐT
huyện Đại Từ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của virus Corona (nCoV);
Xét yêu cầu, nhiệm vụ công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do virus Corona
(nCoV) Trường THCS An Khánh gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Bà Nguyễn Thị Hà: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường - Trưởng ban
2. Các Phó Ban Chỉ đạo:
- Bà Hoàng Thị Bích Hạnh: Chủ tịch Công đoàn - Phó Trưởng Ban thường
trực Ban chỉ đạo;
- Bà Nguyễn Ngọc Phương : TPT đội – Phó trưởng ban
3. Các ủy viên:
- Bà Trần Thị Thắng: Tổ trưởng tổ KHXH;
- Bà Đỗ Thị Mây : Tổ trưởng tổ Tự nhiên;
- Bà Nguyễn Lệ Quyên: Tổ trưởng tổ Văn phòng;

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh : Bí thư Đoàn thanh niên;
- Bà Dương Kiều Linh: Tổ phó tổ xã hội;
- Bà Trần Thị Hải Đăng: Tổ phó tổ tự nhiên
- Ông Nguyễn Văn Khoa: Tổ phó tổ văn phòng;
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công
tác phòng, chống dịch bệnh do virus Corona mới (nCoV) Trường THCS An Khánh.
Cụ thể như sau:
1. Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trong Trường THCS An Khánh:
- Nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của tỉnh, Sở GDĐT Thái
Nguyên, UBND huyện Đại Từ; Phòng GD và ĐT huyện Đại Từ chủ động, kịp thời
tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của trường.
- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa
phương.
2. Tổ chức thực hiện; đôn đốc, giám sát tiến độ, tình hình đơn vị; Thực hiện
các chỉ đạo của Phòng GD và ĐT huyện.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.
Điều 3. Các Tổ chuyên môn, bộ phận có liên quan và các ông (bà) có tên tại
điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày
ký và tự kết thúc khi Ban Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hà

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 342
Tháng 07 : 1.496
Năm 2021 : 5.743