Saturday, 04/07/2020 - 17:01|
Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS AN KHÁNH, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

      Giáo dục đạo đức cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nền giáo dục toàn diện. Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, mặt trái của cơ chế thị trường đã có tác động mạnh mẽ đến thế hệ trẻ. Vì vậy, cần: “Tăng cường giáo dục công dân, giáo dục tư tưởng đạo đức, lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa – thể thao phù hợp với lứa tuổi và yêu cầu giáo dục toàn diện”.

Trường THCS An Khánh trong năm qua đã có nhiều chuyển biến trong các mặt giáo dục như: các chỉ tiêu về học sinh tốt nghiệp THCS, chỉ tiêu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó hiệu quả công tác giáo dục đạo đức học sinh còn có những hạn chế:

- Giáo dục đạo đức học sinh chưa được tiến hành thường xuyên, chưa được thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc; thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình, các ngành hữu quan, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân.

- Giáo viên lên lớp còn nặng dạy chữ, chưa chú trọng đến vấn đề dạy người, môn giáo dục công dân học sinh xem là “môn phụ.

- Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp còn một bộ phận không nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có sự quan tâm nhiều đến công tác giáo dục đạo đức học sinh.

Vì vậy trong công tác quản lý trường THCS An Khánh cần phải định hướng tìm tòi các biện pháp quản lí tốt nhất hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Làm rõ những vấn đề hoạt động giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông, tôi đi vào nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức ở trường THCS An Khánh, từ đó có cơ sở đề xuất các biện pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của nhà trường cụ thể như:

1- Tìm hiểu thực trạng nhận thức về vị trí, vai trò của giáo dục đạo đức trong hoạt động đào tạo của nhà trường

2- Tìm hiểu thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động của giáo viên chủ nhiệm.

3- Đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

4- Đánh giá về thực trạng xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức cho học sinh.

5- Đánh giá về thực trạng chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên, đặc biệt là kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm. Sự phối hợp giữa cán bộ quản lý với hoạt động của Đôàn TN và Đội TN.

Từ thực trạng trên tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện. Kết quả : sau một năm thực hiện kết quả giáo dục đạo đức học sinh đã có những thay đổi đáng kể tỉ lệ học sinh xếp loại khá tốt tăng, không có học sinh xếp loại yếu.

 

                                                                 

                                     Một số hình ảnh tìm hiểu nhận thức về giáo dục đạo đức của học sinh

 

                              Tìm hiểu thực trạng trong giáo dục đạo đức thông qua GVCN và GVBM

                                                                           Kết quả

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 11
Tháng 07 : 99
Năm 2020 : 14.791