Thursday, 20/02/2020 - 18:42|
Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Số: 40/LĐH V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trong thời gian tới

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  TỈNH THÁI NGUYÊN
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẠI TỪ

                   Số:  40/LĐH
V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh 
trong thời gian tới                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                     Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                        Đại Từ, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

                                                                                       Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

Trong những ngày qua, tại một số địa phương đã có thông tin kêu gọi công nhân tham gia tập trung đông người phản đối việc tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Theo họ, nội dung này sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10/2018. Đây là thông tin bịa đặt, hoạt động chống phá từ những phần tử xấu, các tổ chức phản động trong và ngoài nước.
Thực hiện công văn số 223a/LĐLĐ ngày 21/9/2018 của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trong thời gian tới. Nhằm chủ động nắm bắt, xử lý những vấn đề phát sinh, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội trong những ngày tới, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII (Dự kiến diễn ra trong tháng 10/2018) và kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đại Từ đề nghị các CĐCS trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông qua lực lượng CNVCLĐ để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ tại đơn vị. Theo sát mạng xã hội, chủ động ngăn ngừa các hành vi lợi dụng ngừng việc gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
2. Phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng chức năng khác xác định và nắm rõ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chủ động đề xuất các giải pháp phân hóa các phần tử xấu; không để CNVCLĐ bị lôi kéo tham gia.
3. Tuyên truyền nội dung tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo hướng:
- Việc tăng tuổi nghỉ hưu được xác định rõ trong Nghị quyết số 28/NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Theo đó, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần có tầm nhìn dài hạn và có lộ trình phù hợp với tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thất nghiệp; không gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động. Từ năm 2021, thực hiện việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối với các ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung.
- Ban soạn thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đang xây dựng các phương án về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trong dự thảo và tiến hành nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo của các Bộ, Ban, Ngành từ cấp Trung ương đến cơ sở. Thời gian lấy ý kiến góp ý vào dự thảo được tiếp tục đến tháng 5/2019, khi dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung được trình tại kỳ họp Quốc hội thứ 7 của Quốc hội và tiếp tục lấy ý kiến đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội vào tháng 10/2019, khi Quốc hội xem xét để thông qua. Người lao động cả nước có quyền góp ý kiến đối với dự thảo luật trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo.
4. Tiếp tục tham mưu, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ ở doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp và người lao động phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp phải xử lý kịp thời, không để xảy ra ngừng việc tập thể kéo dài, lây lan; tổ chức đối thoại dân chủ và thương lượng các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật trong các doanh nghiệp khi người sử dụng yêu cầu.
5. Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để có phương án giải quyết khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình về LĐLĐ huyện Đại Từ (SĐT văn phòng: 02083.824.507).
Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đại Từ đề nghị các CĐCS trực thuộc nhanh chóng triển khai thực hiện công văn này./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- LĐLĐ tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Ban Dân vận huyện ủy;
- Lưu: văn phòng.    TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH

 


                                                                                                                                                                                                    Lý Vũ Duy

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Hôm qua : 27
Tháng 02 : 769
Năm 2020 : 1.860