Saturday, 04/04/2020 - 20:22|
Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong dạy học


Mục tiêu của ngành giáo dục là không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học.