Saturday, 04/07/2020 - 09:46|
Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lịch Trưc hè

THỨ NGÀY

TRỰC LÃNH ĐẠO

NHÂN VIÊN TRỰC

GIÁO VIÊN TRỰC

NHẬN XÉT

Thứ Hai

03/6 /2019

Nguyễn Thị Hà

Quyên

Hạnh

 

 

Thứ Ba

04/6 /2019

 

Quyên

Hạnh

 

 

Thứ Tư

05/6 /2019

 

Tấm

Đăng

 

 

Thứ Năm

06/6 /2019

 

Tấm

Đăng, Hiền

 

 

Thứ Sáu

07/6 /2019

 

Khoa

Mây

 

 

Thứ Bảy

08/6 /2019

 

Khoa

Mây

 

 

THỨ NGÀY

TRỰC LÃNH ĐẠO

NHÂN VIÊN TRỰC

GIÁO VIÊN TRỰC

NHẬN XÉT

Thứ Hai

10/6 /2019

Nguyễn Thị Hà

Quyên

Anh

 

 

Thứ Ba

11/6 /2019

 

Quyên

Anh

 

 

Thứ Tư

12/6 /2019

 

Tấm

Thắng, Chín

 

 

Thứ Năm

13/6 /2019

 

Tấm

Thắng, Hằng

 

 

Thứ Sáu

14/6 /2019

 

Khoa

Mến

 

 

Thứ Bảy

15/6 /2019

 

Khoa

Mến

 

 

THỨ NGÀY

TRỰC LÃNH ĐẠO

NHÂN VIÊN TRỰC

GIÁO VIÊN TRỰC

NHẬN XÉT

Thứ Hai

17/6 /2019

Nguyễn Thị Hà

Quyên

Bình

 

 

Thứ Ba

18/6 /2019

 

Quyên

Bình

 

 

Thứ Tư

19/6 /2019

 

Tấm

Thắm, Mến

 

 

Thứ Năm

20/6 /2019

 

Tấm

Thắm, Bình

 

 

Thứ Sáu

21/6 /2019

 

Khoa

Phường

 

 

Thứ Bảy

22/6 /2019

 

Khoa

Phường

 

 

THỨ NGÀY

TRỰC LÃNH ĐẠO

NHÂN VIÊN TRỰC

GIÁO VIÊN TRỰC

NHẬN XÉT

Thứ Hai

24/6 /2019

Nguyễn Thị Hà

Quyên

Phương

 

 

Thứ Ba

25/6 /2019

 

Quyên

Phương

 

 

Thứ Tư

26/6 /2019

 

Tấm

Lâm, Thắm

 

 

Thứ Năm

27/6 /2019

 

Tấm

Lâm, Phường

 

 

Thứ Sáu

28/6 /2019

 

Khoa

Linh

 

 

Thứ Bảy

29/6 /2019

 

Khoa

Linh

 

 

THỨ NGÀY

TRỰC LÃNH ĐẠO

NHÂN VIÊN TRỰC

GIÁO VIÊN TRỰC

NHẬN XÉT

Thứ Hai

01/7 /2019

Lục T Minh Hiền

Quyên

Hằng

 

 

Thứ Ba

02/7 /2019

 

Quyên

Hằng

 

 

Thứ Tư

03/7 /2019

 

Tấm

Lâm, Chín

 

 

Thứ Năm

04/7 /2019

 

Tấm

Lâm, Chín

 

 

Thứ Sáu

05/7/2019

 

Khoa

Nga

 

 

Thứ Bảy

06/7 /2019

 

Khoa

Nga

 

 

THỨ NGÀY

TRỰC LÃNH ĐẠO

NHÂN VIÊN TRỰC

GIÁO VIÊN TRỰC

NHẬN XÉT

Thứ Hai

08/7 /2019

Lục T Minh Hiền

Quyên

Hiền

 

 

Thứ Ba

09/7 /2019

 

Quyên

Hiền

 

 

Thứ Tư

10/7 /2019

 

Tấm

Đăng, Nga

 

 

Thứ Năm

11/7 /2019

 

Tấm

Đăng, Hiền

 

 

Thứ Sáu

12/7 /2019

 

Khoa

Hạnh

 

 

Thứ Bảy

13/7 /2019

 

Khoa

Hạnh

 

 

THỨ NGÀY

TRỰC LÃNH ĐẠO

NHÂN VIÊN TRỰC

GIÁO VIÊN TRỰC

NHẬN XÉT

Thứ Hai

14/7 /2019

Lục T Minh Hiền

Quyên

Mây

 

 

Thứ Ba

15/7 /2019

 

Quyên

Mây

 

 

Thứ Tư

16/7 /2019

 

Tấm

Thắng, Hằng

 

 

Thứ Năm

17/7 /2019

 

Tấm

Thắng, Hằng

 

 

Thứ Sáu

18/7 /2019

 

Khoa

Linh

 

 

Thứ Bảy

19/7 /2019

 

Khoa

Linh

 

 

THỨ NGÀY

TRỰC LÃNH ĐẠO

NHÂN VIÊN TRỰC

GIÁO VIÊN TRỰC

NHẬN XÉT

Thứ Hai

21/7 /2019

Lục T Minh Hiền

Quyên

Anh

 

 

Thứ Ba

22/7 /2019

 

Quyên

Anh

 

 

Thứ Tư

23/7 /2019

 

Tấm

Phương

 

 

Thứ Năm

24/7 /2019

 

Tấm

Phương

 

 

Thứ Sáu

25/7 /2019

 

Khoa

Bình

 

 

Thứ Bảy

26/7 /2019

 

Khoa

Mến

 

 

THỨ NGÀY

TRỰC LÃNH ĐẠO

NHÂN VIÊN TRỰC

GIÁO VIÊN TRỰC

NHẬN XÉT

Thứ Hai

28/7 /2019

Lục T Minh Hiền

Quyên

Thắm

 

 

Thứ Ba

29/7 /2019

 

Quyên

Phường

 

 

Thứ Tư

30/7 /2019

 

Tấm

Lâm

 

 

Thứ Tư

31/7/2019

 

Tấm

Nga

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 11
Tháng 07 : 94
Năm 2020 : 14.786