Saturday, 31/07/2021 - 05:10|
Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

151- CV Day hoc truc tuyen.signed

Kính gửi: Các trường TH&THCS, THCStrong Huyện.
Căn cứ Công văn số 515/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 20/3/2020 của sở GDĐT
tỉnh Thái Nguyên về việc chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng cho việc tổ chức dạy – học qua
internet và hướng dẫn học sinh học qua truyền hình; Căn cứ Công văn số
524/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/3/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc triển
khai áp dụng phần mềm dạy học từ xa qua internet để hoàn thành chương trình năm
học 2019 – 2020.
Phòng GDĐT Đại Từ yêu cầu các đơn vị, nhà trường, giáo viên, tích cực, tăng
cường sử dụng các phần mềm, ứng dụng tiện ích của mạng xã hội để củng cố, ôn tập
kiến thức cho học sinh, đồng thời rà soát, chuẩn bị đủ hạ tầng công nghệ thông tin tại
các nhà trường, sẵn sàng triển khai hoạt dộng dạy – học qua internet, học qua truyền
hình, cụ thể:
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CƠ SỞ HẠ TẦNG CNTT
1. Đường truyền internet và thiết bị đầu cuối
Các đơn vị rà soát chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn
thông trên địa bàn rà soát số lượng, chất lượng đường truyền mạng internet, thiết bị
mạng, thiết bị đầu cuối khác (máy tính, máy chiếu, camera, webcam, tivi,… ), hệ điều
hành máy tính và các phần mềm hỗ trợ khác,… đảm bảo cho dạy – học qua internet,
tiếp sóng các đài truyền hình.
Đánh giá khách quan khả năng đáp ứng yêu cầu học qua internet và học qua
truyền hình đối với từng học sinh của đơn vị để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
Tổng hợp báo cáo số liệu về Phòng GDĐT (theo biểu mẫu đính kèm) qua địa
chỉ email: mdhung.phongdt@thainguyen.edu.vn trước ngày 6/4/2020
2. Các hình thức tổ chức dạy - học
Kết hợp giữa dạy – học qua internet đối học sinh phổ thông với dạy – học qua
truyền hình (trên các kênh sóng của Đài phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên, Đài
truyền hình Trung ương và các nhà đài khác trên toàn quốc) theo lịch phát sóng
(https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/lich-hoc-truc-tuyen.aspx) và được tập hợp phát lại
trên Youtube trên website của Sở GDĐT http://thainguyen.edu.vn/, chuyên mục
“Học qua truyền hình”.
2
II. TRIỂN KHAI ÁP DỤNG PHẦN MỀM DẠY HỌC TỪ XA
1. Đối với các nhà trường:
- Để nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, cập nhật thông tin trên phần mềm
quản lý nhà trường (SMAS), những thông tin bắt buộc để tạo tài khoản dạy – học trực
tuyến:
+ Đối với dữ liệu giáo viên: Cập nhật số điện thoại và email
+ Đối với học sinh: Cập nhật số điện thoại liên hệ
- Sau khi cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin về giáo viên và học sinh các đơn
vị thực hiện gửi yêu cầu tạo tài khoản dạy – học trực tuyến trên Viettelstudy (trên
Smas vào “Hệ thống”sau đó thực hiện“Nộp dữ liệu SSO”); Yêu cầu các đơn vị hoàn
thành trước ngày 06/4/2020;
- Đề nghị các đơn vị thông báo đến các thành viên tham dự tập huấn cập nhật
thông tin kịp thời trên “Zalo nhóm” để tham gia tập huấn trực tuyến;
- Giáo viên sau khi đã dự lớp tập huấn các nhà trường chỉ đạo tổ chức triển
khai đến toàn bộ cán bộ, giáo viên để chủ động thực hiện cài đặt;
- Các trường chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức dạy học chương trình mới đã
được Bộ GDĐT tinh giản.
2. Bộ phận phụ trách CNTT, tổ chuyên môn THCS phòng GDĐT
- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện; tổng hợp và gửi danh sách CBGV
các đơn vị đăng ký tham gia tập huấn dạy học trực tuyến do Sở GDĐT tổ chức;
- Tổng hợp các số liệu: Số học sinh các trường có điều kiện tham gia học trực
tuyến, đội ngũ giáo viên giảng dạy và các điều kiện khác phục vụ cho việc dạy học
trực tuyến;
- Tổng hợp ý kiến phản ánh của các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện để
có giải pháp hỗ trợ phù hợp.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện; trong quá
trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo về phòng GDĐT qua đồng chí Mông
Đức Hùng chuyên viên Phòng GDĐT (ĐT: 0962761978) để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/hiện);
- Lưu: VT.
KT. TRƯỞNG PHÕNG
PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

ã ký)
Phan Tuấn

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 342
Tháng 07 : 1.492
Năm 2021 : 5.739